1

ขั้นที่ 2 - โปรดป้อนข้อมูลยืนยันตัวผู้ใช้

โปรดสร้างชื่อผู้ใช้เสียก่อน
เพื่อใช้เข้าสู่แบ็คเอ็นด์สำหรับการบริหารระบบของ HotelPress//LIVE
โปรดจดข้อมูลนี้ลงกระดาษเพื่อการใช้งาน และโปรดทราบว่าท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้นี้ได้อีกในภายหลัง
ท่านสามารถใช้ที่อยู่อีเมลนี้เป็นชื่อผู้ใช้เวลาที่เข้าสู่หน้าจอบริหารระบบ
ท่านจำเป็นต้องกรอกทุกช่องที่มีสัญลักษณ์ *